Η αυτόματη δημιουργία στατιστικών ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας

αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του ERP σας.

 dreamstime s 35150079

 

Το σύστημά σας δεν εξυπηρετεί μόνο ανάγκες που έχουν σχέση με το Λογιστήριο και τις Φορολογικές

αρχές αλλά επεκτείνεται και σε πλέον νευραλγικά τμήματα όπως το Marketing οι Πωλήσεις και η Παραγωγή.