Η MediaLabέχει αναπτύξει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) μέσω του οποίου οποιαδήποτε στρατηγική της επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί και να υποστηριχθεί. Αυτό γίνεται με μοντέλα που διαμορφώνονται από τους διαχειριστές των πληροφοριών, που παίρνουν συνήθως και τις αποφάσεις.

Οι εφαρμογές MediaFrameERP χρησιμοποιούν μια έξυπνη μηχανή ανάλυσης των δεδομένων βασισμένη στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία σ’ αυτόν τον τομέα (SQLServer 2014 AnalysisServicesOLAP).

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Προγραμματισμός απαιτήσεων Υλικών (MRP) που στηρίζεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση του τελικού προϊόντος και των επιμέρους υλικών από τα οποία αυτό αποτελείται. Το σύστημα MRP παίρνει ένα συνολικό πλάνο παραγωγής και το μεταφράζει, μέσω δενδροειδών δομών (BillMaterials), σε επιμέρους υλικά που απαιτούνται, υπολογίζοντας τις ποσότητες και τη χρονική στιγμή που θα είναι αυτά απαραίτητα.

Προβλέψεις κρίσιμων δεδομένων, όπως παραγωγής, πωλήσεων, αποθεμάτων, εξόδων και τελικά κόστους, λαμβάνοντας υπ’ όψη παραμέτρους όπως περιοδικότητες, ‘νεκρές’ περιόδους κ.α. (DataMining-TimeSeries) Στατιστική Επίσης ο χρήστης, μέσα από ένα απλό και λειτουργικό μενού έτοιμων εκτυπώσεων, με ταχύτητα και αξιοπιστία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει την πληροφορία που χρειάζεται.

Και βέβαια οι δυνατότητες δεν σταματούν εδώ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλέον να χειριστεί το κάθε report δυναμικά, όπως να το εκτυπώσει σε όποιον εκτυπωτή εντός δικτύου επιθυμεί, να κάνει export σε Excel-Word, να τα στείλει απ’ ευθείας fax μέσα από τον υπολογιστή του, να κάνει refresh των δεδομένων επιτόπου στο report και πολλά άλλα. Και όλα αυτά παράλληλα με όποια άλλη εργασία εκτελεί εντός ή εκτός εφαρμογής.