1. Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές

2. Web Development

3. Pocket Medialog

4. Medialog Pos

5. Logistics

6. Management Information Systems

7. Marketing Services