Η χρήση νέων τεχνολογιών με έμφαση στη φορητότητα, με άμεση συνδεσιμότητα για την ανταλλαγή των δεδομένων είναι πλέον σημαντικό εργαλείο. Ταχύτητα, ευελιξία, αξιοπιστία είναι τα βασικά πλεονεκτήματα των λύσεων που υποστηρίζει η MediaLab.

Το PocketMediaLog είναι μια εξελιγμένη ασύρματη εφαρμογή που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης. Το PocketMediaLog απευθύνεται σε εταιρείες που η δραστηριότητά τους απαιτεί:

 • Τα στελέχη τους να έχουν άμεση πληροφόρηση και επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία.
 • Η ομάδα πωλήσεων να είναι σε καθημερινή επαφή με τα κεντρικά γραφεία για την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποστολή παραγγελιών.
 • Εμπορία και διανομή προϊόντων, όπως τρόφιμα, ποτά, απορρυπαντικά, φάρμακα κ.λ.π.
 • Διεξαγωγή Ερευνών
 • Καταμετρήσεις και απογραφές με σημαντικό όγκο.

Με το PocketMediaLog η εταιρεία εκμεταλλεύεται ένα πλήθος εφαρμογών όπως:

 • Παραγγελιοληψία.
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου.
 • Απογραφές-έλεγχος αποθεμάτων.
 • Καρτέλες πελατών.
 • Διαχείριση εισπράξεων.
 • Στατιστικά δεδομένα .

Πλεονεκτήματα χρήσης του PocketMediaLog:

 • Αποτελεσματικότερες πωλήσεις.
 • Ταχύτερη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων.
 • Μείωση του κόστους και αύξηση της ταχύτητας διεκπεραίωσης.
 • Ελαχιστοποίηση των λαθών και των διπλών καταχωρήσεων.
 • Άμεση αποστολή των παραγγελιών.
 • Βελτίωση των πελατειακών σχέσεων.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Ορθολογικότερη διαχείριση και παρακολούθηση των αποθεμάτων.
 • Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων.