Η MediaLab προσφέρει ένα μεγάλο  εύρος εξιδικευμένων υπηρεσιών.

  • Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων. (Συστήματα ERP)
  • Εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποδομής. (Hardware, networks) 
  • Εκπαίδευση χρηστών. Εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων χειρισμού
  • Σχεδιασμός ανάπτυξη και υλοποίηση MIS.
  • Σχεδίαση και υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων .
  • Δημιουργία E-shop.
  • Υποστήριξη.