Το σύστημα Logistics, εφάμιλλο εξειδικευμένων εφαρμογών, δίνει δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης μεγάλων αποθηκών.

Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι τα παρακάτω:

  • Πλήρης διαχείριση της αποθήκης μέσω PDA (φορητών υπολογιστών). Onlineασύρματη επικοινωνία με την κεντρική βάση δεδομένων.
  • Διαχείριση σταθερών και μεταβλητών θέσεων ραφιών. Τροφοδότηση ραφιών picking από ράφια stock κτλ.
  • Δυνατότητα καταχώρησης διορθωτικών ή κανονικών απογραφών με τη χρήση PDA.
  • Γεννήτρια όλων των γνωστών barcode με δυνατότητα χρήσης ζυγιστικών.
  • Τήρηση Back-Order με σειρά προτεραιότητας ανά πελάτη και παραγγελία.
  • Πολλαπλοί τρόποι συλλογής παραγγελιών π.χ. ανά πελάτη, συγκεντρωτικά ή ανάλογα με τις ανάγκες ή και με μεικτούς τρόπους.
  • Σύστημα επαλήθευσης της ορθότητας των παραγγελιών με την χρήση barcode/.
  • Οργάνωση και παρακολούθηση δρομολογίων.
  • Πρωτοποριακό σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης ελλείψεων

Ρωτήστε μας…

Από τη διαδικασία των αγορών έως και την διακίνηση –παράδοση των εμπορευμάτων στον πελάτη, η εφαρμογή δίνει λύσεις με ταχύτητα και αξιοπιστία. Αποτέλεσμα όλων αυτών η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας και τελικά ο ευχαριστημένος πελάτη